Sayın Üyemiz,

Esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanunla ilgili açıklamaların yer aldığı 19.08.2016 tarihli ve 70 sayılı genelgemiz, meslek kuruluşlarımıza ve üyelerimize duyurulmuştur.

Konfederasyonumuzun başvurusu üzerine, 27.01.2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı (Torba) Kanun ile 6736 sayılı Kanuna Geçici 2. madde eklenmiş ve anılan Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan vergi, resim ve harç borçlarının peşin ödemesi ile ilk iki taksitini süresi içinde ödemeyediği için yapılandırması iptal olanlara bir hak daha getirilmiştir.

Buna göre, 6736 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak ödenmesi gereken tutarları zamanında ödeyemediği için yapılandırma başvurusu iptal olanlar, söz konusu tutarları 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemek şartıyla yeniden 6736 sayılı Kanundan yararlanabileceklerdir.

Bununla beraber, anılan Kanun kapsamında 2017 yılı Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler dörder ay uzatılmıştır. Bir başka ifade ile Ocak ayında ödenmesi gereken taksitler Mayıs ayı sonunda, Şubat ayında ödenmesi gereken taksitler Haziran ayı sonunda ödenebilecek ve diğer taksitlerde aynı şekilde dörder ay ötelenebilecektir.

Yapılandırma başvusu sırasında peşin ödeme seçeneğini tercih eden, ancak borcunu süresinde ödemeyenler, dilerlerse 30 Nisan 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurmak suretiyle borçlarını taksitlendirerek ödemeyebileceklerdir.

6736 sayılı Kanundan yararlamanın bir diğer şartı ise, cari dönem vergi, resim, harç ve benzeri borçların bir takvim yılı içinde ikiden fazla aksatılmaması olduğundan, 2017 yılı içinde bu şartı yerine getiremediği için yapılandırması iptal olanlar da söz konusu borçlarını Mayıs ayı sonuna kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanabileceklerdir.

Bilgilerinize önemle rica olunur.