Sayın Üyemiz,

                1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6 ncı maddesi gereği her çeşit ticaret ve sanat amacı güden işyerleri ve örgenci yurtları vb. yerlerde çalışanlar o yerin sorumlu işletmecisi tarafından örneğine uygun çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi doldurup muhtara onaylatılarak genel kolluk örgütüne verilmekte olduğu, alınan bildirimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirildiği bildirilmiştir.

                Bunun yanında; 25.03.2020 tarihinde 1774 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile çalışanlara ait kimlik bildirim işlemlerinin elektronik ortamda da yapılabilmekte, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması halinde muhtar onayı hükmü uygulanmayacak, elektronik ortanda alınan bilgiler muhtarlarla paylaşılacaktır.

                İlgili Kanunun 15 ve 17 nci maddeleri gereği idari yaptırım uygulanacağı bildirilmiş olup, ilgi yazı örneği ve uygulama örnekleri ekte sunulmuştur.

                Bu kapsamda çalışanların kimlik bildirimlerinin elektronik ortamda alınmasına olarak sağlayacak "Kimlik Bildirim Sistemi/Çalışan Bildirimi" projesi Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlanarak 20.04.2020 tarihinde, https://kbscalisan.egm.gov.tr adresinde işyerlerinin kullanımına açıldığı,

                İlgili sayıya istinaden Kimlik Bildirim Sistemini kullanacak işyerlerinin, Ek-1 de yer alan İşyerlerinin Dikkat etmesi gereken hususlar doğrultusunda İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veya Vergi Levhası (bir nüshada fotokopi halinde getirmek surati) ile, https://adreskodu.dask.gov.tr adresinden öğrenecekleri işyerlerinin adres kodu ve aktif olarak kullandıkları e-posta adresleri ile Ek-2'de gönderilen işletici Kimlik Bildirme Belgesi Form-1 eksiksiz doldurularak iki nüsha halinde hazırlanıp, bağlı bulundukları Polis Merkezi Amirliğine müracaat ederek kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Kayıtları yapılan işyeri sisteme girdiğinde, Ek-3 Uygulama Aşamalarında gönderlien talimatları takip edebilirler.

                Esnaf ve Sanatkârlarımızın idari yaptırımlara maruz kalmaması açısından yazının ve eklerin titizlikle incelenerek en kıza zamanda kimlik bildirimlerinizi yaptırmanızı rica ederiz.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  
İşletici Kimlik Bildirme Belgesi Form-1