Duyurular

18.11.2019 - Kiramala İhalesi

Isparta İl Özel İdaresi Hizmet sahası içersinde bulunan Şojr Bekleme salonundaki 17,00 m²'lik çay ocağı 2886 sayılı yasanın 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ile 3 (üç) yıllığına Kiralama ihalesi yapılacaktır. Buna göre hazırlanan ilan metni ekte'dir.

Devamı için tıklayınız.

05.11.2019 - Kiramala İhalesi

İlimiz Merkez İlçesi, Hızırbey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmaz üzerindeki
bulunan 21,30 m² yüzölçümlü konteynırın çay ocağı olarak kullanılmaz üzere 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Kiralama ihalesi yapılacaktır. Buna göre hazırlanan ilan metni ekte'dir.

Devamı için tıklayınız.

04.10.2019 - Kiramala İhalesi

İlimiz Merkez İlçesi, Çelebiler Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli taşınmaz üzerindeki binanın 3. katında yer alan 3,04 m² yüzölçümlü çay ocağı yerinin 2886 sıyılı Kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile Kiralama ihalesi yapılacaktır. Buna göre hazırlanan ilan metni ekte'dir.

Devamı için tıklayınız.

17.07.2019 - Yetki Belgeleri

İkinci el oto alım satım vetaşınmaz (emlak) ticareti ile ilgili yönetmeliklerde yer alan yetki belgelirininşartları ve yönetmeliklerin uygulanması bildirilmiş olup hazırlanan duyuru ekte sunulmuştur.

Karar için tıklayınız.

26.04.2019 - İşyeri Kapanış Saatleri

İlimizde faaliyet gösteren Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri ve diğer işyerlerinin 2019 yılı Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık kalmaları Isparta Belediye Encümeninin 18.04.2019 tarih ve 279 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Karar için tıklayınız.

11.04.2019 - Taşınmaz Ticareti Yetki Belgeleri

Taşınmaz ticaretinde 05/06/2018 tarihinden sonra, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretinde ise 13/08/2018 tarihinden sonra; halk eğitim merkezlerinden, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan, özel eğitim kurumlarından veya meslek odalarından alınan sertifikaların yetki belgesi başvurularında kullanılamayacağı, bu belgelerle başvuru yapanların yetki belgesi başvurularının reddedileceği, belirtilen tarihlerden sonra yukarıda yer verilen mevzuatta belirtilen mesleki yeterlilik belgelerinin alınması gerekmektedir.

08.06.2018 - Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik

Emlak Komisyonuna sınırlama getiren ve gayrimenkul ticaretine ilişkin usul ve esasları dozenleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliği, 05.06.2018 tarih ve 30442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Devamı için tıklayınız.

30.04.2018 - Kiramala İhalesi

İlimiz Merkez İlçesi, Kutlubey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 373 ada 1 parsel no.lu 2.980,00 m²'lik yüzölçümlü İçişleri Bakanlığı tahsisli taşınmazın üzerindeki Hükümet Konağının bodrum katında yer alan 6,00 m² yüzölçümlü hizmet bihasının "Çay ocağı yeri" olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

Devamı için tıklayınız.

29.12.2017 - Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi

Bilindiği üzere, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kayıt altına alınması, elektronik ticaret verilerinin toplanması, bu verilerin işlenerek istatistiki bilgilerin üretilmesi amacıyla ve bu Tebliğ kapsamında kayıt ve bildirim yapılabilmesine imkan sağlanması amacıyla elektronik ticaret bilgi sistemi (ETBİS) oluşturulmuştur.

Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar, yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunammakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlaycılar, faaliyete başmadan önece ETBİS'e kayıt olacaklardır.

Devamı için tıklayınız.

29.12.2017 - Yılbaşı Akşamı Kapanış Saatleri

İlimizde mücavir alan içerisinde faaliyet gösteren umuma açık ve diğer işyerlerinin 31.12.2017 Pazar gününü 01.01.2018 Pazartesi gününe bağlayan Yılbaşı Gecesi için sabaha kadar açık kalmaları Isparta Belediye Encümeninin 26.12.2017 tarih ve 1177 sayılı kararı ile alınmıştır.

Karar için tıklayınız.

03.11.2017 - Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda; 29/01/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” taslağı ile ilgili görüş ve düşüncelerimizin bildirilmesi istenilmekte olup, söz konusu Yönetmelik taslağı yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu doğrultuda, söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizin aşağıda yer alan tablo formatına uygun şekilde 14 Kasım 2017 tarihine kadar Odamıza ve elektronik ortamda info@ispartakahvecilerodasi.org  adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Ek-1 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı (1 Adet – 9 Sayfa)
Ek-2 Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 Adet –1 Sayfa)


20.04.2017 - İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik 11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı karar ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin İşyerinde Uyulması Gereken Kurallar başlıklı maddesinin (ğ) bendi gereği "Güvenlik amacıyla işyerlerinin giriş ve çıkışlarını görecek şekilde yüksek çözünürlüklü (en az 3 mega piksel) ve “IR” (gece görüşlü) kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar doksan gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez." denmektedir. Giriş çıkışları gösterecek şekilde yüksek çözünürlüklü ( en az 3 mega piksel) 90 gün kayıt yapabilecek sistem kurulumu için teklif almıştır.

Teklif için Tıklayınız.

Yönetmelik için Tıklayınız.

 

01.02.2017 - KİRALAMA İHALESİ

İlimiz Merkez İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 9 ada 112 parsel numaralı ve 16.337,87 m²'lik kısmı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünüe tahsisli 194.988,99 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının 13,74 m²'lik kısmının, "çay ocağı yeri" olarak kullanılmak üzere... tıklayınız.

 


27.01.2017 - SİCİL AFFI

“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27 Ocak 2017 tarihli ve  29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.tıklayınız.
27.01.2017 - 6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU SÜRE UZATIMI

Esnaf ve sanatkarlarımızın kamuya olan borçlarını yeniden yapılandıran 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanunla ilgili açıklamaların yer aldığı 19.08.2016 tarihli ve 70 sayılı genelgemiz, meslek kuruluşlarımıza ve üyelerimize duyurulmuştur. tıklayınız.01.11.2016 - KİRALAMA İHALESİ

İlimiz Merkez İlçesi İstiklal Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 9 ada 112 parsel numaralı ve 16.337,87 m²'lik kısmı Isparta İl Sağlık Müdürlüğünüe tahsisli 194.988,99 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binasının 13,74 m²'lik kısmının, "çay ocağı yeri" olarak kullanılmak üzere... tıklayınız.04.10.2016 - 6736 SAYILI "BAZI ALACAKLARIN YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN KANUN"

03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı ‘Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanunun 11.inci maddesinin sekizinci fıkrası ile 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan katılma payı borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. tıklayınız.
31.05.2016 - KİRALAMA İHALESİ

İlimiz Merkez İlçesi Kutlubey Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 373 ada 1 parsel numaralı ve 2.980 m² yüzölçümlü ve "Hükümet Konağı" olarak kullanığlmak üzere Bakanlıağımıza tahsisli taşınmazın üzerinde bulunan Hükümet Konağı binası içerisindeki 6,00 m² kısmı "Çay Ocağı Yeri" olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı Yasanın 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır. tıklayınız.27.02.2012 - VALİLİK KARARI "Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Hk."

Isparta il sınırları içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre açılarak faaleyitte bulunan umuma açık (Kahvehane, Kıraathane, Play Station ve Oyun Salonu, İnternet Kafe, Bar, Birahane, Disko, Diskotek, Gazino) istirahat ve eğlence yerlerine güvenlik sistemlerinin kurulmasına dair 14.12.2011 tarih ve 4 nolu kararda değişiklik yapılmasına dair karar. tıklayınız.14.12.2011 - VALİLİK KARARI "Camların Kapatılmasına İlişkin Karar Hk."

Isparta il sınırları içerisinde faaliyette bulunan ((Kahvehane, Kıraathane, Play Station ve Oyun Salonu, Dernek Lokalleri, İnternet Kafe) işletmelerinin içerisini göstermeyecek şekilde camların boya, film, aynalı cam, perde ve benzeri engellerle kapatılmasının yasaklanmasına dair karar. tıklayınız.14.12.2011 - VALİLİK KARARI "Güvenlik Sistemlerinin Kurulması Hk."

Isparta il sınırları içerisinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre açılarak faaleyitte bulunan umuma açık (Kahvehane, Kıraathane, Play Station ve Oyun Salonu, İnternet Kafe, Bar, Birahane, Disko, Diskotek, Gazino) istirahat ve eğlence yerlerine güvenlik sistemlerinin kurulmasına dair karar. tıklayınız.02.12.2012 - VALİLİK KARARI

Isparta ilinde bulunan Play Station Salonu hakkında karar tıklayınız.02.12.2012 - VALİLİK KARARI

Isparta ilinde bulunan açılması izne bağlı yerler hakkındaki karar. tıklayınız.